Fotokniha Professional Line – nabídka, která se neodmítá

19. 5. 2022

Tuto odbornou publikaci vydalo v roce 2014 studio Kafka Design. I když nejde zrovna o žhavou novinku, nebojím se napsat, že jde skoro o povinnou četbu každého grafika, který se vizuální identitě firem věnuje, nebo věnovat chce. Oba autoři Ondřej Kafka a Michal Kotyza, se grafickým designem zabývají už hodně let a to je na knize poznat. Proto z ní může čerpat jak grafik, který se designu profesionálně věnuje, tak ostatní profese z marketingu. V nejednom grafickém studiu a marketingovém oddělení bohužel přetrvávají některé zažité omyly v oblasti Corporate Image. Nemalým přínosem bude také pro zadavatele, kteří prvky Corporate Designu u grafiků poptávají. Díky této knize by mohli předcházet zmatkům a nepochopením při komunikaci s grafikem.

Corporate Identity jako důležitý nástroj Problematika designu jednotného vizuáního stylu je tady podaná v celé své komplexnosti a s dostatečným množstvím obrazové přílohy. Mě trochu překvapil subtilní formát knihy 15 x 22 cm. Knihy o designu bývají většího formátu, protože obrazová část je v nich dost důležitá. Ale Ondřej Kafka a Michal Kotyza se s tímto omezením vyrovnali uspokojivě. Na úvod je kladen důraz na správné porozumění jednotlivým odborným výrazům a pochopení celkového významu Corporate Designu, který je součástí širšího promyšleného sytému Corporate Identity. Jak píší sami autoři v úvodu: