obchodní podmínky

Budu s vámi ráda spolupracovat, a proto si musíme nastavit základní pravidla. Ať už se jedná o konzultace, úpravu vašich grafik nebo grafické práce šité vám na míru, naše smluvní vztahy se budou řídit těmito podmínkami.

Jmenuji se Dagmar Nastulczyková. Jsem grafička na volné noze a pracuji pod značkou Jakuba design, se sídlem: Pod Vidoulí 186/5, Praha 5, Jinonice, jsem zapsaná u živnostenského úřadu pod IČ 69985103.

Prosím, vezměte na vědomí, že své služby poskytuji zejména firmám a dalším profesionálům, tedy nejsou určené spotřebitelům. E-mail: jakuba@jakuba-design.cz, telefon: + 420 604 915 017

I.

Objednávka mých služeb

1)  Na mém webu najdete různé možnosti spolupráce a služeb. Pokud máte o některou z mých služeb zájem, napište mi prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail: jakuba@jakuba-design.cz

2)  Na základě poptávky některé z mých služeb nevzniká sám o sobě mezi námi žádný smluvní vztah.

3)  Jakmile dostanu vaši zprávu, budu vás informovat o podrobnostech, týkající se dané služby, zejména o volných termínech, obsahu a odměně za poskytnutou službu.

4)  Odměnu za své služby kalkuluji předem, vždy individuálně, případně bude specifikována na mém webu.

5)  V některých případech vám pošlu dotazník k vyplnění. Poté si dáme konzultaci a na jejím základě vám vyhotovím nabídku.

6)  Smluvní vztah mezi námi vznikne až na základě vzájemného odsouhlasení mé nabídky.

7)  Pokud se během naší spolupráce objeví nové věci, které povedou k vícepracím, dám vám o tom dopředu vědět a řeknu vám, s jakým navýšením odměny je potřeba počítat. Pokud nebudete s navýšením souhlasit, předám vám práci bez těchto víceprací a mám nárok na odměnu za už odvedenou práci.

8)  Pokud se oboustranně dohodneme na předčasném ukončení spolupráce, mám nárok na úhradu částky za již poskytnuté služby. Rozdělanou práci si nesmíte dál použít a nechat dopracovat třetí osobu.

II.

OBJEDNÁVKA KONZULTACE A GRAFICKÝCH NÁVRHŮ

1)  Pokud potřebujete grafický návrh nebo konzultaci, kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: jakuba@jakuba-design.cz

2)  Domluvíme se, co potřebujete v rámci konzultace probrat, případně graficky upravit. Poté vám pošlu mou nabídku. Pokud cenu v nabídce nerozepisuji, najdete ji podrobněji rozepsanou v ceníku, který vám zašlu na požádání.

3)  V případě, že na objednanou konzultaci nemůžete dorazit, neúčtuji storno poplatek za rezervovaný čas, pokud mi stihnete dát vědět do 48 hodin před konáním schůzky. Pokud účast zrušíte později, účtuji stornopoplatek ve výši 50 % odměny za celkově rezervovaný čas a odměnu za přípravu.

4)  Odměnu za konzultace účtuji po započatých čtvrthodinách.

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)  Na mé služby mohu vystavit zálohovou fakturu, až do výše 100 % odměny. Záloha je splatná do 5 dnů od vystavení. Pokud je zálohová faktura vystavena a není uhrazena ve splatnosti, nemám povinnost začít pracovat na domluvené službě. Prosím, vezměte na vědomí, že zpoždění s úhradou zálohové faktury s sebou nese změnu termínu dodání služeb, a to hlavně z důvodu vyhrazených kapacit.

2)  Pro uhrazení odměny vám vystavím daňový doklad. Nejsem plátcem DPH.

3)  Odměny jsou uvedené bez DPH.

4)  Pokud daňový doklad neobsahuje datum splatnosti, je splatný 14 dnů od data jeho vystavení.

5)  Daňový doklad vám zašlu v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou mi uvedete.

IV.

CO KDYŽ SLUŽBY BUDOU MÍT NĚJAKOU VADU?

1)  Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

2)  Pokud se jedná o subjektivní vady, výstupy se například „nelíbí“, zapracuji vaše připomínky do 2 hodin zdarma. Nad tento čas jsou ale mé služby naceněné jako vícepráce s hodinovou sazbou 1 000 Kč.

3)  Objektivní vady odstraním samozřejmě zdarma a v co nejbližším možném termínu.

V.

AUTORSKÁ PRÁVA (LICENCE)

1)  Výstupy, které vám dodávám, jsou autorskými díly.

2)  Pokud se nedomluvíme jinak (například v nabídce, kterou jsem vám poslala), platí tato pravidla:

a)  Uděluji vám výhradní licenci. To znamená, že dílo nebude používat nikdo třetí, kromě vás.
b)  Sama dílo můžu používat pro účely prezentace mé práce.
c)  Součástí díla nejsou editovatelné zdrojové soubory, logomanuál, jednotný vizuální styl.
d)  Dílo si smíte registrovat jako ochrannou známku.
e)  Díla si nesmíte sami upravovat ani je dávat k úpravě třetím osobám bez mého souhlasu.
f)  Dílo nesmíte tzv. podlicencovat. To znamená, že ho nemůžete nechat použít i třetí osoby.
g)  Dílo nesmíte postoupit. To znamená, že ho nesmíte celé převést na třetí osoby.
h)  Dílo smíte používat bez časového a územního omezení.
i)  Nemáte povinnost mě uvádět jako autora.

3)  Licenční odměna je už zahrnutá v celkové odměně za práci. Pokud by v budoucnu bylo potřeba určit, jakou částku tvořila licence, platí, že je to 15 % celkové odměny za daný výstup.

4)  Pokud mi dodáváte cizí autorská díla, odpovídáte za to, že máte od autora svolení nechat dílo upravit třetí osobou.

5)  Pokud mi pro práci dodáte poklady, které porušují cizí práva, odpovídáte mi za případnou škodu.

VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)  K poskytnutí mých služeb musím zpracovat některé vaše osobní údaje. Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, podnikatelské údaje, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně služby, případně další informace, které mi napíšete.

2)  Tyto osobní údaje potřebuji zpracovat pro domluvu ohledně plnění a poskytnutí plnění, také pro případné daňové a účetní účely, případně pro doložení splnění mých povinností. Takové zpracování je možné na základě GDPR – plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.

3)  Osobní údaje budu zpracovávat po dobu naší spolupráce a dále 10 let od jejího ukončení.

4)  Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Nemám jmenovaného pověřence a nedochází u mě k profilování nebo automatizovanému rozhodování.

5)  Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

VII.

ZÁVĚREM

1)  Naše vztahy se řídí českým právem.

2)  Pokud si k tomu nedáme souhlas, nesmíme naše nároky proti sobě započítat ani tzv. postoupit na třetí osoby.