Logo pro koučku

V roce 2018 mě oslovila ing. Hana Lexová s poptávkou na logo pro své začínající podnikání. Obor koučinku a mentoringu. Inspirovalo mě, jak velmi emotivně paní Hana popisovala svou touhu ukázat lidem cestu k harmonii a rovnováze ve všech důležitých oblastech života.
Tyto oblasti jsem načrtla jako šest kruhů, které se navzájem prolínají, a tvoří tak jeden celek. Tím vznikl základní tvar a také základní myšlenka pro logo.

Průběh naší spolupráce, kdy logo dostávalo svou finální podobu, byl pro klientku velmi důležitý. Měla možnost přemýšlet o svém podnikání a svých vizích v nových souvislostech. Dostávala ode mě otázky, které si dříve nepokládala.

Klientka obdržela logo, které se může stát základním kamenem její vizuální identity. Logo, které rezonuje s tím, jak vidí a cítí své aktivity ona sama. Obdržela také elektronický dokument s definicí barev a písem pro další práci s logem.

Když si paní Hana nechala vytisknout vizitky s novým logem, nadšeně mi psala o pocitech, které má, když vizitku svému klientovi předává: „Je to, jako bych mu dávala malý dárek.“

Pokud jste v začátcích podnikání a potřebujete vysvětlit další souvislosti, které jsou s tím spojené, rezervujte si u mě termín konzultace. Ráda vám pomohu. Probereme spolu všechny body, které jsou pro vizuální identitu důležité.

Balíček služeb s názvem – Logo pro snadný start je připravený právě pro začínající volnonožce.